Skip to main content

تعرفه ترجمه رسمی

جدول زیر شامل نرخنامه ترجمه رسمی کاکتوس در سال ۱۴۰۲ می‌باشد که در آن تمامی هزینه های مربوط به ترجمه رسمی به تفکیک آورده شده است. طراحی این جدول به نحوی است که مشتریان با یک نگاه اجمالی بتوانند به یک برآورد تقریبی از هزینه‌های ترجمه مدارک دست یابند. با این وجود برای آشنایی بهتر با فرآیند محاسبه هزینه و سفارش گذاری در سایت کاکتوس، می‌توانید روی این لینک کلیک نمایید و پس از بارگذاری مدارک و مشاهده تعرفه‌ها، سفارش خود را در صورت تمایل نهایی کنید.  

ترجمه رسمی سریع تر از همه جا

از آنجا که در ترجمه اسناد و مدارک فاکتور سرعت عموما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گروه ترجمه تخصصی کاکتوس با همکاری با معتبرترین مترجمین رسمی شهر تهران کوشیده است تا خدمات ترجمه رسمی را سریع‌تر از همه جا ارائه نماید. اگر برای دریافت ترجمه رسمی مدارک خود عجله دارید، سفارش ترجمه خود را به ما بسپارید و حتی برای تحویل سریعتر مدارک می‌توانید گزینه ترجمه فوری را تیک بزنید.    

  • تعرفه دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه احوال شخصیه (تومان)

  • تعرفه دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه اسناد (تومان)

  • تعرفه دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه مدارک تحصیلی (تومان)

  • تعرفه دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه اسناد شرکت‌ها و دفاتر (تومان)

  • تعرفه دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه گواهی‌های کار، بانکی و پروانه (تومان)