Skip to main content

قوانین

جهت ایجاد شفافیت و سهولت بیشتر در روند سفارش گذاری، گروه ترجمه تخصصی کاکتوس مهمترین نکاتی را که مشتریان باید بدانند را گردآوری کرده و به صورت بسیار کوتاه و منسجم تحت عنوان "قوانین ثبت سفارش" در اختیار ایشان قرار داده است تا قبل از سفارش گذاری، مطالعه کنند و با علم به این قوانین، درخواست ترجمه خود را بارگذاری نمایند.

قوانین ترجمه رسمی

مبنای محاسبه زمان تحویل پروژه، "روزهای کاری" هستند و بطور مثال وقتی که گفته می شود که مدت زمان انجام پروژه‌ای ۶ روز است به این معناست که پروژه در مدت ۶ روز بغیر از روزهای پنجشنبه و جمعه و تعطیلات رسمی انجام خواهد گرفت.
متقاضی می بایست در هنگام بارگذاری سفارشات اسناد رسمی خود دقت لازم را لحاظ نماید تا مشخصات اسناد مورد نظر به درستی ثبت گردد. در صورت هر گونه مغایرت در مشخصات اسناد با مشخصات بارگذاری شده، کارشناسان ما موضوع را به اطلاع شما خواهند رساند و اگر از بابت این مغایرت هزینه‌ای متوجه شما گردد، باید حتما قبل از تحویل پروژه نسبت به پرداخت آن اقدام نمایید.

ساعت شروع انجام سفارشاتی که بعد از ساعت ۱۴:۰۰ بارگذاری می‌شوند ۰۸:۰۰ صبح روز بعد خواهد بود.

قوانین ترجمه کتبی

در مواردی که متقاضی کد مترجم پیشنهادی را وارد می کند، ترجمه توسط همان مترجم صورت خواهد گرفت مگر اینکه مترجم پیشنهادی در زمان مورد نظر به هر دلیلی امکان همکاری نداشته باشد که در این صورت کارشناسان ما با توجه به زمینه تخصصی پروژه، مترجم دیگری را برای انجام آن در نظر خواهند گرفت.
متقاضی باید در هنگام بارگذاری مشخصات سفارش از قبیل تعداد کلمات، زمینه تخصصی متن و...دقت کافی را بعمل آورد. در صورت وجود هر گونه اشتباه فاحش در سفارش گذاری، ارزیابی کارشناسان ما مبنای محاسبه هزینه ترجمه خواهد بود و متقاضی باید اختلاف محاسبه را بپردازد.
اگر متقاضی تا یک ساعت بعد از بارگذاری سفارش درخواست لغو آن را داشته باشد، 20% از هزینه پرداختی کسر می شود و الباقی به وی مسترد خواهد شد. بعد از آن هم تا وقتی که نیمی از زمان تحویل سپری نشده است امکان لغو سفارش وجود خواهد داشت با این تفاوت که 50% از هزینه پرداختی کسر می گردد و مابقی عودت داده می شود. بعد از گذشت نیمی از زمان تحویل، لغو کردن سفارش امکان پذیر نخواهد بود.
پروژه هایی مثل ترجمه پوستر و بنر با وجود اینکه تعداد کلمات محدودی دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و ترجمه آنها مستلزم صرف وقت و انرژی بالایی است. برای اینکه ترجمه چنین پروژه هایی برای مترجم مقرون به صرفه باشد، گروه ترجمه تخصصی کاکتوس نرخ ترجمه متون را از ۱ تا ۲۵۰ کلمه ثابت در نظر گرفته است.